Порядок ввезення насіння та садивного матеріалу на територію України

     Згідно ст.20 Закону України « Про насіння і садивний матеріал», ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу здійснюється за умови належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна.

     Відповідно до п.31 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого Постановою КМУ № 97 від 21.02.2017р., під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка ( ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння та/або садивного матеріалу країн - експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством.

     Переоформлення документів про якість насіння та/або садивного матеріалу країн-експортерів і реєстрація сертифікатів, переоформлених згідно із законодавством, з подальшим внесенням до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал здійснюється органом із сертифікації або його підрозділом за місцем діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, яка імпортує насіння та/або садивний матеріал.

     Митне оформлення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або сертифіката ОЕСР і сертифіката ІСТА.

     Насіння і садивний матеріал, що ввозяться на територію України та на які видані сертифікати ОЕСР та сертифіката ІСТА, не потребують додаткової перевірки показників, зазначених у цих сертифікатах.

     Насіння і садивний матеріал, що ввозяться для реалізації на території України, повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.

     Ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюються  виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, можуть здійснюватись для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами насінництва та розсадництва на основі підтвердження, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.