Пропозиції наукових розробок Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН