Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» пропонує аграріям та господарюючим суб’єктам області

§1  - виготовлення агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок:

- для укладання договорів оренди, земельних аукціонів;

- розробки землевпорядних проектів (у тому числі для зняття родючого шару);

- для забезпечення юридичних умов приватного та державного контрою якісного стану ґрунтів;

- для забезпечення вимог законодавства щодо охорони та відтворення родючості ґрунтів;

 

§2  - для сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств  при  укладанні договорів на обстеження сільськогосподарських угідь (агрохімічна паспортизація) агрохімічні паспорти розробляються та додаються до матеріалів обстеження;

 

§3  - ґрунтове обстеження для закладки багаторічних насаджень з рекомендаціями;

 

§4* – дослідження територій та ділянок, а також окремих зразків ґрунту, мулів, торфів, сапропелів та їх композицій, органічних добрив та відходів тваринницьких комплексів, відходів переробних підприємств на вміст агрономічно-цінних компонентів, радіологічних, токсикологічних та санітарних показників;

 

§5* -  дослідження відповідності вмісту діючої речовини у мінеральних добривах, засобах захисту рослин та титрів у біопрепаратах;

 

§6 * - дослідження зернової та плодоовочевої продукції за основними якісними та екологічними показниками;

 

§7** - мікробіологічні дослідження ґрунту, ґрунтосумішей, торфокомпостів, органічних добрив, кореневих систем рослин, плодів та овочів  щодо встановлення груп мікроорганізмів, у тому числі патогенних;

 

§8* - лабораторне аналізування зразків ґрунту та рослин, обстеження ґрунтового покриву агропідприємств, фермерських господарств, одноосібних (приватних) господарств, дачних ділянок для технологічного забезпечення рослинництва та плодоовочівництва за наступними показниками (у будь-яких комбінаціях в залежності від потреби – основне внесення добрив, передпосівне, підживлення, діагностика проблем у живленні рослин):

 

Вид послуги:

Призначення

агрохімічний аналіз ґрунту (відкритого/тепличного/субстратів розсадних та декоративних)

для встановлення стану ґрунтових умов, рухомих та доступних сільськогосподарським культурам елементів живлення (в тому числі: ягідниках та садах)

базові показники:

азот, фосфор калій,

кислотність, гумус

гумус – для встановлення та оптимізації стану фізико-хімічних та продуктивних властивостей ґрунтів;

кислотність – для оптимізації ґрунтових умов живлення;

азот (фізіологічні форми) – для коригування ростових та імунних функцій рослин;

фосфор – для стимулювання врожайності та збалансування якісних показників продукції;

калій – для збалансування фізіологічних та імунних функцій рослин

мезоелементи: кальцій, магній, сірка

для оптимізації розвитку надземних органів, синтезу хлорофілу, біохімічних та імунних процесів, якості продукції, активності та спрямування мікробіологічних процесів ґрунту залежно від культури

мікроелементи: цинк, мідь, бор, марганець, кобальт, молібден

для коригування синтезу ферментів, фотосинтезу, засвоєння макро- та мезоелементів, імунної стійкості, якості врожаю

функціональні показники: сума увібраних основ, гідролітична кислотність, гранулометричний склад, види вологості

для встановлення буферних властивостей ґрунтів, з метою оптимізації внесення добрив та доз меліорантів

екологічні показники: нітрати, нітрити,  важкі метали (свинець, кадмій, ртуть), залишкові кількості пестицидів, радіоактивні елементи

для встановлення безпечності ґрунтових умов для вирощування екологічно чистої продукції

Комплексні дослідження:

 

ґрунтова діагностика

для оцінки забезпеченості ґрунту елементами живлення при підготовці поля до вирощування певних культур, ранньовесняна - для визначення запасів у метровому шарі азоту, фосфору, калію та рН (для коригування); передпосівна, вегетаційна - для встановлення допосівної потреби та доз добрив у підживлення

листова діагностика

для оцінки та коригування рівня забезпечення рослин азотом, фосфором і калієм та встановлення форми і дози у підживлення певних фазах

тканинна діагностика

для оцінки рівня азотного забезпечення рослин та встановлення форми і дози у підживлення певних фазах

 

* - лабораторні дослідження проводяться в акредитованих лабораторіях Випробувального центру Волинської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» (атестат акредитації НААУ системи якості за ISO/IEC – 17025  №2Н245; ILAC MRA – угода від 19.08.2016 року).

** - мікробіологічні показники не входять у сферу акредитації та виконуються за методиками погодженими із замовником.

- повний перелік платних послуг та їх вартість розміщено на сайті ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» за адресою:  http://www.iogu.gov.ua/volinska/posluhy-tsentru/

 

Контакти: Волинська область, м. Луцьк, вул.. Глушець 49, Волинська філія

ДУ «Держґрунтохорона»; тел.. 0332 78-59-48; 095 4634859; е-mail: ntcgrunt@ukr.net

Прийом зразків та замовлень здійснюється з 9.00 до 17.00 (Пн.-Пт.).