Застосування біопрепаратів виробництва Волинської обласної фітосанітарної лабораторії для захисту плодово-ягідних насаджень в грунтово - кліматичних умовах Волинської області

     Погіршення фітосанітарної ситуації в агроценозах, недобір урожаю і зниження споживчої якості – все це є наслідком, насамперед, масового, тривалого і незбалансованого застосування хімічних пестицидів та агрохімікатів, що особливо негативно позначається на вирощуванні сільськогосподарських культур, в тому числі і на плодово-ягідній продукції. А тому серйозне занепокоєння з цього приводу висловлюють не лише вчені-аграрії, екологи, фахівці сфери охорони здоров’я, але й широка громадськість.

     З огляду на це ще у 2008 році  Міністерством аграрної політики України та Української академії аграрних наук (сьогодні НААН України) було прийнято спільний наказ «Про затвердження галузевої Програми розвитку садівництва України на період до 2025 року і галузевої Програми розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року» за№444/74, яким передбачено нормативно-розпорядчі та адміністративно-управлінські рішення по виправленню ситуації в цій галузі, що безумовно сприяло розширенню площ плодово-ягідних насаджень (у 2018 році загальна площа плодово-ягідних насаджень в Україні становила понад 200 тис. га), збільшенню валових зборів плодово-ягідної продукції, зокрема в 2018 році сумарне виробництва плодів і ягід перевищило 2,4 млн. тонн, що фактично на третину більше ніж у 2017 році, а також підвищенню якості плодово-ягідної продукції. Така ж сама позитивна динаміка спостерігається і у Волинській області – у  2018 році загальна площа плодово-ягідних насаджень зросла до 4713,6 га, а валовий збір до 42882,7 тонн, що на 5996,6 тонн більше у порівнянні з 2017 роком.

     Однак досягнутий рівень виробництва плодово-ягідної продукції ще не відповідає стратегічній меті галузевої Програми щодо повного забезпечення потреб населення у цих продуктах за фізіологічними нормами (річна норма на душу населення 82 кг) та розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних.

     Слід відмітити також, що за даними науково-дослідних установ гідротермічний режим і ґрунтовий покрив нашої області дозволяють в умовах Волині успішно вирощувати практично всі плодово-ягідні культури помірного клімату.

     Враховуючи те, що в області послідовно і цілеспрямовано здійснюється курс на біологізацію землеробства; проводиться значна робота по збільшенню виробництва органічної плодово-ягідної продукції і особливо тієї, що споживається у свіжому вигляді відповідно до стандартів Євросоюзу – стає  цілком зрозумілим підвищений інтерес товаровиробників, а також споживачів продукції до застосування біологічних засобів захисту і живлення рослин. І це в однаковій мірі стосується не лише плодово-ягідного виробництва, але й овочівництва, хмелярста та й інших підгалузей рослинництва, де Україна серйозно відстає від розвинених країн. Так, якщо у світовій структурі використання засобів захисту рослин біопрепарати становлять 12%, то в Україні лише 3% (на Волині 5,6 %). І це в той час, коли світовий ринок біопрепаратів стрімко зростає. Якщо у 2012 році він становив лише 1,6 млрд. доларів, то в цьому році – прогнозується 9 млрд. доларів. І ці тенденції постійно зростають.

     Найбільший об’єм продажів та найбільший асортимент мікробіопрепаратів спостерігається в США, з яких 40% використовується на зернові та бобові культури і ще 40% : на овочівництво, садівництво і органічне виробництво. Те ж саме відбувається в країнах Західної Європи: Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, Англії та ін.

     У нас згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні» (2018 р.) всього зареєстровано 13 біопрепаратів для боротьби з хворобами і шкідниками плодово-ягідних культур. Крім цього 13 препаратів-родентицидів – проти  гризунів та 2 препарати-антифіданти - проти кротів.

     Станом на сьогодні ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» виготовляє 4 мікробіологічних препарати для захисту і живлення рослин: Ековітал, Триходермін, Планриз та Бактоцид. Три останніх – застосовуються  для захисту плодово-ягідних культур, з них 2 препарати фунгіцидної дії і один – родентицид.

     Один з найпоширеніших і ефективних біопрепаратів Триходермін являється препаратом фунгіцидної дії, що містить спори і міцелій гриба – антагоніста Trichoderma lignorum, а також продукти метаболізму, що виділяються грибом в процесі виробничого культивування. Гриб пригнічує розвиток фітопатогенних мікроорганізмів шляхом впливу на них прямим паратизуванням, конкуренцією за субстрат, виділенням ферментів, антибіотиків (зокрема гліотоксин, вірідін, триходермін) та інших біологічно активних речовин, які пригнічують розвиток багатьох видів збудників захворювань, в тому числі бактеріальних, а також гальмують репродуктивну здатність патогенів. В грунті гриб розвивається на різних рослинних залишках багатих целюлозою та на міцелії і плодових тілах фітопатогенів. Триходерма, в буквальному розумінні, з’їдає патогенний гриб, не завдаючи шкоди рослині, виділяючи, як уже відзначалось, речовини (метаболіти), що підвищують стійкість рослин до вищезазначених хвороб.

     Триходермін застосовують проти кореневих гнилей та хвороб листового апарату. Препарат має окрім антимікробних ще й рістстимулюючі властивості.

     Триходермін найкращий антагоніст грибів-збудників таких захворювань як: біла, сіра, суха і коренева гниль, чорна ніжка, гельмінтоспоріоз, вертицильозне і фузаріозне в’янення та інші.

     Варто пам’ятати, що для того, щоб досягти високої біологічної ефективності від застосування Триходерміну при обробці плодових культур необхідно обробляти їх з моменту розпускання бруньок і впродовж всього вегетаційного періоду,  кожні 10-20 днів в залежності від інтенсивності розвитку хвороб.

     Норми витрати препарату Триходермін на плодово-ягідні культури проти парші, сірої гнилі винограду, плодової гнилі, цитоспорозу, верицильозного і фузаріозного в’янення, сірої та  фітофторозної  гнилі суниці становить 0,5-1 % розчин для поливу і 1-2 % робочий розчин для оприскування по вегетуючих рослинах.

     За даними інституту захисту рослин (Г. М. Ткаленко «Біологічні препарати для захисту рослин») трьохразова обробка суниці мікробіологічним препаратом Триходермін на основі різних видів роду Trichoderma знижувала ураженість листків плямистостями і плодів сірою гниллю. За обробки штамами Trichoderma lignorum і Trichoderma cladiocladium (2л/га) ураженість листків плямистостями була в 2,7-3,2 рази нижча в порівнянні з контролем, а плодів з сірою гниллю в період масового достигання -в 2,8 і 3,1 рази відповідно.

     Застосування біопрепарату Триходерміну сприяло підвищенню урожайності суниці на 22,7-36,3 %.

     Планриз — високоефективний, екологічно безпечний препарат фунгіцидної і бактерицидної дії на основі ризосферних бактерій Pseudomonas fluorescens АР-33, який не тільки пригнічує збудників багатьох захворювань, але є й потужним стимулятором росту і використовується на багатьох сільськогосподарських культурах.

     Бактерії Pseudomonas fluorescens потрапляючи в грунт з обробленим насінням активно заселяють кореневу систему рослин, продукуючи ферменти і антибіотики, фітоалексини (речовини, що сприяють підвищенню імунітету вегетуючих культур), стимулятори росту, ферменти, антибіотики, органічні кислоти, сидерофори (сполуки, які здійснюють зв’язування і транспорт у клітини бактерій іонів заліза, що призводить до обмеження розвитку фітопатогенів і поліпшення росту рослин). На вегетуючих рослинах пригнічують гнилі, що виникли та патогенну флору.

     Біологічно активні речовини антибіотичної та рістстимулюючої груп, ефективні в процесі ферментації, знезаражують поверхню насіння від фітопатогенів, тим самим придушуючи насіневу інфекцію.

     Бактерії Pseudomonas fluorescens мають здатність активно заселяти ризосферу (кореневу систему) рослин, харчуючись кореневими виділеннями і виробляючи біологічно активні речовини, що пригнічують розвиток хвороб і підсилають ріст рослин.

     Наслідками колонізації ризосфери і вироблення біологічно активних речовин бактеріями Pseudomonas fluorescens є також краще засвоєння поживних речовин рослинами. Органічні кислоти, що виділяються псевдомонами, розчиняють важкодоступні мінеральні сполуки, які згодом засвоюються рослинами, що дає прибавку урожаю.

     Біологічно активні речовини, які продукуються бактеріями Pseudomonas fluorescens при обробці вегетуючих рослин пригнічують розвиток фітопатогенів, які викликають багато захворювань.

     Норми витрати препарату Планриз:

     - на суницю – проти сірої гнилі 4л преарату на 1 га;

     - на виноградниках – проти борошнистої роси, пероноспорозу, сірої гнилі 4л/га;

     - яблуня – проти парші 5л/га;

     - бакова суміш – Планриз 1л +Триходермін 2л /га на плодові дерева – проти комплексу хвороб – не менше 5 разів за сезон.

     З метою тривалішого утримання препарату на поверхні насіння і вегетуючої рослини рекомендується використовувати у бакових сумішах прилипач Ліпосан.

     Бактоцид - це ще один біопрепарат власного виробництва родентицидної дії проти мишовидних гризунів, який  зареєстрований ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» 5 березня 2019 року терміном до 2028 року.

     Бактоцид – мікробіологічний  родентицид, який є аналогом Бактероденциду вологого зернового та застосовується для знищення мишоподібних гризунів: миша домова, миша курганцева, миша лісова, миша - крихітка, полівка звичайна, полівка руда, полівка водяна, полівка східноєвропейська, полівка економка. Безпечний для людей та довкілля, не шкідливий для свійських тварин і птиці.

     Основа препарату - зерно пшениці оброблене в лабораторних умовах специфічними бактеріями Salmonella enteritidis var. Issatschenko штам BX-17, які спричиняють епізоотію серед мишоподібних гризунів.

     Бактоцид застосовується на посівах, сінокосах, пасовищах, садах, лісосмугах, фермах, складах, тобто там, де використання хімічних приманок небезпечно для людей, свійських тварин, птиці та довкілля.

     Норма витрати препарату:

     - сільськогосподарські угіддя (посіви, сінокоси, пасовища, сади), лісосмуги – 2-3 г/нору або 1-2,5 кг/га;

     -  ферми і складські приміщення – з розрахунку 0,5-2,0 г/м2.

     На завершення потрібно відмітити, що ті зміни і процеси, які відбуваються в сучасному землеробстві, зокрема, в сфері біологічного захисту та живлення рослин - це об’єктивний процес і  ми  його можемо лише стримувати, або розвивати. Краще – розвивати, але робити це без поспіху, передбачаючи наслідки. Головне завдання - не нашкодити довкіллю, зберегти родючість грунтів і застосовувати такі інтегровані системи захисту і живлення рослин, які б максимально враховували можливості біологічних засобів захисту та живлення рослин для отримання екологічно чистої продукції, зокрема плодово-ягідних культур.

З питань щодо застосування біологічних засобів захисту рослин а також рекомендацій, пропозицій і зауважень піднятих у статті просимо звертатись на адреси:

e-mail:fito_lab_volyn@i.ua та за телефонами 0332-72-38-88, 0332-72-71-31, 0503787866.