Закупівельні ціни на велику рогату худобу (ВРХ), прийняту від господарств населення України