Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

     У поточному році для фермерських господарств з державного бюджету передбачено 1 млрд. грн. (Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. №106 зі змінами від 24.10.2018 №911).

     Фінансова підтримка надається фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

 

 

     - на часткову компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію.

     З переліком сертифікованих господарств області внесених до державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва (де можна придбати насіння) можна ознайомитись за посиланням http://agrovolyn.gov.ua/sites/default/files/attachments/derzhavnyy_reyestr_subyektiv_nasinnyctva_ta_rozsadnyctva_na_2018_rik_0.pdf 

 

 

     - часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

     З переліком техніки та обладнання можна ознайомитись за посиланням http://agrovolyn.gov.ua/article/chastkova-kompensaciya-vartosti-silskogospodarskoyi-tehniky-ta-obladnannya-vitchyznyanogo

 

 

     - на часткову компенсацію - 1,5 облікової ставки Нацбанку за залученими у національній валюті кредитами, наданими державними банками (не більше розміру передбаченого у договорі за мінусом 1%)

     - кредити залучені до одного року, обсяг якого не перевищує 500 тис.грн, для покриття виробничих витрат;

      - кредити залучені до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 млн.грн, для придбання основних засобів с/г виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

 

 

     - Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень

 

     - новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення, але не раніше 1 січня 2016 р.) виділяється  бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь  (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство;

     - фермерським господарствам (крім новостворених), у 2018 році виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на одного члена фермерського господарства (який станом на 1 січня 2018 р. був та на період отримання бюджетної субсидії є членом фермерського господарства). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 30 000 гривень.