Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств у 2019 році

     У поточному році для фермерських господарств з державного бюджету передбачено понад 1 млрд. грн. (Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. №106 зі змінами від 30.01.2019 №126).

     Фінансова підтримка надається фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

   

 

 

 - часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію.

 

    

 

 - часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

     З переліком техніки та обладнання можна ознайомитись за посиланням http://agrovolyn.gov.ua/article/chastkova-kompensaciya-vartosti-silskogospodarskoyi-tehniky-ta-obladnannya-vitchyznyanogo

 

     - на часткову компенсацію - 1,5 облікової ставки Нацбанку за залученими у національній валюті кредитами, наданими державними банками (не більше розміру передбаченого у договорі за мінусом 1%)

     - кредити залучені до одного року, обсяг якого не перевищує 500 тис.грн, для покриття виробничих витрат;

      - кредити залучені до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 млн.грн, для придбання основних засобів с/г виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

 

     - Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень

     - новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

 

     - фермерським господарствам, (крім новостворених), надається бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар). 

     Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень.Фермерському господарству, (крім новостворених), голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

     - додаткова фінансова підтримка фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

     Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надаєтьсяу розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень не більше ніж на 5 років (Постанова КМУ від 25.08.2004 №1102).