Урядова програма підтримки утримання корів

     Дотація надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами та власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

Крок 1. Заповнити заявку та підготувати мінімальну кількість документів:

  •  довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
  •  копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на
    1 січня поточного року та відповідно на 1 липня поточного року;

Важливо

– кількість корів, яку суб’єкт подає до Держстату має відповідати кількості корів, які внесені до Реєстру тварин на відповідну дату

  • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Крок 2. Подати до 1 травня та до 1 жовтня до Мінагрополітики заявку та документи.

Увага

– документи подаються у паперовому вигляді

     Мінагрополітики звертається до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин для підтвердження кількості ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 січня та на 1 липня поточного року.

     ! Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів !

     Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк.

     Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

     Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку.

     * Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік

     Звертаємо увагу: у разі зменшення поголів’я корів на 1 січня, на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів,наявних на 1 липня попереднього року, 1 січня та 1 липня поточного року відповідно, дотація за утримання корів суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, не надається за поточний звітний період.