Вимоги під час виробництва та обігу харчових продуктів

     З впровадженням нового харчового законодавства в Україні перед операторами ринку харчових продуктів постали нові вимоги під час виробництва та обігу харчових продуктів, в тому числі і щодо впровадження аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), що дозволить не тільки знизити ризики, пов’язані із харчовими отруєннями, а й удосконалити продукти та процеси виробництва. 

     Система НАССР (система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (Hazard Analysis Critical Control Points) – система управління, в якій безпечність харчових продуктів досягається шляхом аналізу та контролю небезпечних факторів хімічного, мікробіологічного та фізичного походження, починаючи від сировини до обігу та споживання готової продукції.  Це міжнародно визнаний метод виявлення та управління ризиками пов’язаними із безпечністю харчових продуктів, який використовують найкращі світові виробники в основі управління безпечністю харчових продуктів.

     Відповідно до чинного законодавства, оператори ринку харчових продуктів зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів. Сьогодні в Україні система НАССР повинна бути впровадженна на всіх потужностях з виробництва та обігу харчових продуктів, крім малих потужностей, для яких законодавством встановлений кінцевий термін впровадження —  20 вересня 2019 року. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року за № 590 (зі змінами). 

     Організація та проведення державного аудиту на потужностях операторів ринку щодо застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи НАССР належить до компетенції Держпродспоживслужби.

     Слід зауважити, що сертифікація системи НАССР не є обов’язковою. 

     Невиконання операторами ринку визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.